postheadericon לחופש נולדנו

אז מה בין חופש ובריאות?

הקשר בין שני המושגים הללו התברר לי כשהתחלתי ללמוד הומאופתיה לקראת סוף שנות ה-80.
לראשונה נפגשתי עם הגדרות שונות מאלו שהיכרתי למושג בריאות.

 

על פי ויקיפדיהחופש הוא מושג מופשט המתאר היעדר אילוצים ואפשרויות פעולה לא מוגבלות.
מתוך כךאחת ההגדרות של בריאות בראייה הוליסטית תטען שככל שאדם חופשי יותרכך הוא בריא יותר.

למשלמגיע אלי מטופל שבכל פעם שהוא אוכל ירקותיש לו כאב בטןעל מנת למנוע את התחושה הלא נעימה הזוהוא פשוט נמנע מאכילת ירקותהעניין הוא שהוא משוגע על ירקותבעצם החופש שלו לאכול כל דבר על פי רצונו מוגבלועל מנת שלא יסבול הוא מקטין את הטריטוריה שלואת חופש הפעולה שלוטווח החופש שלו הצטמצם.

 

זה לא נשמע כל כך דרמטיאז נעבור לדוגמא הבאהמטופל נוסף סובל מחרדהכשהוא יוצא מביתו הוא נתקף חרדה עצומה ובלתי נסבלתחייב לשוב על עקביו ולחזור הביתהרק בבית הוא מרגיש בטוח ונרגעכאן המוגבלות וצמצום החופש ברורים לכל אחדעולמו של אותו אדם צומצם לחלל ביתווכל מה שמחוצה לו – בלתי אפשריהחופש שלו צומצם והוגבל באופן משמעותי.

ריפוי אמיתי ושלם מתרחש כשאדם משיב לעצמו את החופש שלו.

רגעבוא נחזור על המשפט הזה לפני שאני קופץהלאה:

ריפוי אמיתי ושלם מתרחש כשאדם משיב לעצמו את החופש שלו.

 

© Duncan Noakes | Dreamstime.com

ניתן גם לראות תהליך לכיוון החופשאם בתהליך ההבראה אותו אדם חרד מוכן לצאת מהבית לרחוב וללכת למכולת הסמוכהטווח החופש שלו גדל (בצורה משמעותית). הוא עדיין לא מוכן לנסוע לפארק הירקון למופע של כוורתאבל הכיוון נראה טוב ונכוןבדומה לכך גם זה הרגיש לירקותאני אראה התקדמות בכך שהוא יכול לאכול מלפפון וחסה ללא תופעות לוואיעגבנייה ופלפל עדיין יוצרים אי נוחות והוא מעדיף להימנעטווח הפעולה גדלואיתו מרחב החופש.

האדם הבריא אינו מרגיש כלל את איברי גופו.

מתי אנחנו מודעים לכך שיש לנו ראשבטןריאות ואזנייםכשהם כואבים או כשאנו חשים אי נוחותואז האיבר הופך להיות בעל זכות קיום בפני עצמוואנחנו "מטפליםבונותנים לו תרופות ויחס מיוחד עד אשר הוא חוזר למצבו הטבעי "השקוף".

 

לעיתיםמושג החופש בהקשר הגדרת הבריאות נוגע במושגים מעולם המוסר.

למשלניתן להתייחס לפושע שצווי החברה או התרבות אינם נוגעים לו כאדם מאד חופשי (הרי הוא עושה כאוות רצונוומתוך כך כאדם שרמת הבריאות שלו גבוהה.

כאן ניתן להרחיב את מושג החופש מעבר לפרטפושע – גנבאנסאדם אליםאשר במעשיו פוגע באדם אחר או בחברהבעצם פוגע בחופש של האחר או של החברהכך ששוב – החופש נפגע והבריאות מצטמצמת.

 

אדם עשיר מאדעל פניו נראה שהחופש שלו גדול באופן משמעותי מזה של העניהרי הוא יכול לרכוש כל מה שנפשו חשקה בולטוס לכל מקום בעולם ולחיות ברמת חיים גבוהה מאדכאן אנו נקראים להתבוננות רחבה הכוללת גם את החוויה הפנימית של אדם ולא רק את מאזן חשבון הבנק שלו.

פגשתי בדרכי אנשים אמידיםשהחוויה הפנימית שלהם היתה של חוסרשל איום כלכלי מתמידכזה המניע אותם לייצר עוד ועודשל פחד גדול לאבד את הכלשל דיכאון קשה ועוד מריעין בישיןברור שלמרות מצבם הכלכלי השופעהחופש שלהם ותחושת ה well being הנובעת ממנו היו דלים ומצומצמיםועל אותה הדרך נפגשתי עם אנשים שמצבם הכלכלי לא נתן להם אפשרויות בלתי מוגבלותאבל בתוך המרחב הנתון הם נעו מתוך חוויית חופש פנימי וביטחון בעצמם ובדרכם.

 

לעולם לא נדע רק על פי מראית העין על אדם אחר מהי החוויה הפנימית שלו עד שלא נברר זאת איתו.

 

מידת החופש של האדם מהווה עבורי אינדיקיציה חשובה למצבו הבריאותיובמהלך הטיפול להתקדמות תהליך ההבראה שלו.

 

כתוב תגובה