postheadericon בואו נעשה הגדרת ציפיות

אני תמיד מסיים מפגש טיפולי בהגדרת ציפיות הדדית. המושג הזה, שנלקח יותר מהעולם העסקי וקצת פחות מזה הטיפולי מהווה בעיני חלק מהותי מתהליך הטיפול ומהקשר ביני לבין אלו הבאים לקליניקה שלי למצוא מזור לסבלם.

להגדרת ציפיות שני תפקידים מרכזיים:

הראשון בא ליצור בהירות ביני לבין המטופל לגבי תוצאות הטיפול, ולמנוע אכזבה שיכולה גם לקטוע את הטיפול וגם למסך על התקדמות איטית וטובה.
כשמגיע אדם הסובל ממגרנות מזה 20 שנה, או מדיכאון מתמשך על פני כמה שנים, או בעיית עור מילדות, אני נוהג לבדוק מה הציפייה לגבי מהלך ומשך הטיפול. לאיזה שינוי אותו אדם מייחל, ואיזה זמן הוא נותן לתהליך.

התשובות יכולות להפתיע משני הכיוונים, זה האופטימי מדי – המצפה לשינוי של קסם לאחר מפגש אחד וטיפול אחד, וזה הפסימי, שלא כל כך מאמין שיש סיכוי לשינוי (בודאי ישנה אמונה פנימית כלשהי, אחרת לא היה מגיע אלי בכלל)

אני בודק מה נחשב לשינוי, גם אם קטן, ומה נחשב לריפוי מלא ואמיתי, אני מחווה את דעתי בעניין, והכל נרשם כדי לתת לשנינו נקודת התייחסות.

לעיתים, למי שסובל ממגרנה קשה 3 פעמים בשבוע, או מגלי חום 5 פעמים בלילה, גם מעבר להתקף מגרנה אחד בשבוע או רק שני התקפי גלי חום בלילה (שזה שיפור של יותר מ 60%) יכול להוות שיפור משמעותי באיכות החיים, ומתן סיכוי להמשך הבראה.

התפקיד השני מטרתו ליצור יחד מדדים איכותיים וכמותיים ברורים, מוסכמים ומתועדים אשר לאורם נוכל יחד למדוד את התקדמות (או אי התקדמות) הטיפול במהלך המפגשים והדיווחים.

כשמטופלת אומרת לי "אני רוצה להיות יותר שמחה" כמדד להתקדמות הטיפול שלה, אני תמיד שואל – "איך תדעי שאת יותר שמחה?". בדרך כלל התשובה היא "אני כבר אדע". אני איני מקבל תשובה זו אלא ממשיך ומקשה, "ובכל זאת, איך תדעי?"

כשהתשובה היא למשל "אלך לסרט פעם בשבוע עם חברים" או "אלך יותר לים כמו שאני אוהבת" אז אני יודע שיש לנו נקודת התייחסות לראיית שיפור, והדברים לא נשארים מעורפלים.

לעיתים אני מבקש לתת מידה כמותית לכאב ולהרגשה (למשל, כאב הראש בעוצמה של 8 מתוך 10) כדי ליצור איזשהו מדד כמותי גם לכאבים והרגשות.

בפגישת המעקב, הציפיות הללו תיבדקנה אחת לאחת. אני רוצה לדעת מה קרה לכל ציפיה ונושא שעלה, האם הם נחלשו, התחזקו או נשארו אותו דבר, ובאיזה שיעור השינוי שהתרחש.

מה הציון של כאב הראש שקיבל ציון 8 במפגש הקודם?

האם שמחת החיים גדלה לאור אותם מדדים שקבענו ?

אני לא מתווכח עם התוצאותגם כשהן לא מוצאות חן בעיני – אלו התוצאותאני רוצה שברשותי ובעיקר ברשות מטופלי תהיה ראייה בהירה ומדויקת ככל האפשר הן כשאנו מזהים שאנחנו על דרך המלךוהן כשסטינו ממנהעל מנת  שנוכל להגיע לריפוי טוב ואמיתי.

כתוב תגובה